Avernakø kirke
1.jpg
4.jpg
7.jpg
 
   
     
 
 
 
Menu  

Menighedsråd

 

Mette Bach (Formand)

Stenager 18

Avernakø
5600 Faaborg
Tlf. 42 16 57 58
 

Helle Kirstine Bechsgaard (Næstformand og kirkeværge)

Hovedvejen 17

Avernakø

5600 Faaborg

 
Dorthe Boelskifte (Kasserer og kirkeværge)

Hovedvejen 83
Korshavn

5600 Faaborg
 
Helge Frants Christensen (Kontaktperson)

Skallevej 10

Avernakø

5600 Faaborg

 

Ulla Christensen (Menigt medlem)
Skallevej 18
Avernakø
5600  Faaborg

 

 

 
 
 
 
  Uptime-IT ApSAvernakø kirke, Kirkestræde 11, 5600 Fåborg