Avernakø kirke
1.jpg
4.jpg
7.jpg
 
   
     
 
 
 
Menu  

Fødsel

 

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet. En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

 

Når fødsel sker på et hospital

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden (kommunen i Sønderjylland eller sognet i resten af landet).

 

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret.

 

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødselen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn.

I kan anmelde faderskabet elektronisk med digital signatur/NemID på www.borger.dk.
Ønsker I ikke fælles forældremyndighed skal I rette henvendelse til Statsforvaltningen!

 

Ved hjemmefødsel

Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen, til sognet hvor den har fundet sted senest 14 dage efter fødslen. Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.
Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur/NemID på www.borger.dk.

 
 
 
 
  Uptime-IT ApSAvernakø kirke, Kirkestræde 11, 5600 Fåborg